BLOWERDOOR

"Ligt uw E-peil nog te hoog om te voldoen aan de EPB eisen, of kom je net iets te hoog uit om in aanmerking te komen voor eventuele subsidies? Dan is de luchtdichtheidsmeting (Blowerdoor test) een ideale oplossing. Een degelijk tot goed resultaat kan er zelfs voor zorgen dat je E-peil 8 à 12 punten kan dalen, tot zelfs meer!! Of wil je gewoon zekerheid naar de luchtdichtheid van het gebouw of een zo laag mogelijk E-peil, dan is de Blowerdoor test een perfecte oplossing!"

 

Studiebureel Greesa is vanaf 1 januari 2015 erkend als luchtdichtheidsmeter volgens de STS-P 71-3, deze erkenning is nodig voor de aflevering van een geldig meetrapport voor de EPB berekening sinds 1 januari 2015. Wij voeren reeds 10 jaar luchtdichtheidsmetingen uit volgens de norm NBN EN 13829.


WAAROM IS LUCHTDICHTHEID ZO BELANGRIJK?

Door de grote investering in het isolatiepakket van een gebouw zou het zonde zijn dat er langs verschillende openingen, spleten, kieren,... de warme lucht nog rechtstreeks naar buiten kan, of de koude lucht kan binnendringen. Hierdoor zouden er nog steeds grote warmteverliezen aanwezig zijn wanneer men dit net door de isolatie probeert te vermijden.

Een goede luchtdichtheid dan ook vele voordelen:Studiebureel Greesa - Luchtdicht bouwen

 • Vermijden van tocht en warmteverliezen via de openingen, spleten, kieren,...

 • Vermijden van transport van vocht (damp) naar de constructie-elementen en isolatie

 • Bevordert de werking van je isolatie

 • Bevordert de werking van het ventilatiesysteem

 • Beschermt je gebouw beter tegen bouwschade (vocht, schimmels,...

 • Voorkomt de toegang van insecten en/of ongedierte

De luchtdichtheid van een gebouw kan gecontroleerd worden met een luchtdichtheidsmeting of Blowerdoor meting, luchtlekken die aanwezig zijn kunnen hierbij ook opgespoord worden.

 

WAT IS EEN LUCHTDICHTHEIDSMETING (BLOWERDOOR TEST)?

Met de luchtdichtheidsmeting (Blowerdoor test) wordt de luchtdichtheid van de woning gemeten. Een meetsysteem wordt opgesteld in een opening naar buiten toe. Dit meetsysteem zal voor een lichte onder- & overdruk in het gebouw zorgen. Hierbij wordt dan de hoeveelheid lucht gemeten die toegevoegd of afgevoerd moet worden om een drukverschil van 50 Pa tussen binnen- & buitenomgeving te behalen. Doordat deze drukverschillen zo klein zijn, zal men hier in het gebouw nauwelijks hinder van ondervinden.

Net voor de test wordt het gebouw volledig in orde gebracht om een meting volgens de opgelegde normen uit te voeren. Het gebouw zal tijdens de meting in deze toestand blijven. Alle ramen en buitendeuren dienen tijdens de test gesloten te blijven, de binnedeuren binnen het beschermd volume worden geopend, mechanische verluchting wordt uitgeschakeld en afgedicht, natuurlijke verluchting wordt in gesloten stand geplaatst indien mogelijk,... Andere openingen mogen niet voorzien worden van een tijdelijke opening indien de meting volgens de eisen van STS-P 71-3 uitgevoerd worden. Deze zijn vereist indien het meetresultaat in de EPB studie verrekend zal worden.

Tijdens de meting is het ook perfect mogelijk om eventuele luchtlekken op te sporen.

 

UW VOORDELEN BIJ EEN LUCHTDICHTHEIDSMETING

 • Wij kunnen tijdens de BlowerDoor meting luchtlekken opsporen zodat u deze kan oplossen. Deze zijn vaak zéér goedkoop op te lossen door bijvoorbeeld gaten op te vullen, kitwerk,... Door deze lekken op te lossen garandeerd u ook een betere werking van de isolatie & een efficiënt ventilatiesysteem.
 • U heeft zelf een idee van de luchtdichtheid van uw woning.
 • Dalen van het E-peil! Het E-peil kan aanzienlijk dalen door de verrekening in de EPB studie van de waarde van de BlowerDoor test, een lager E-peil kan ervoor zorgen dat er subsidies behaald worden. Dit hangt van het project af en het jaartal wanneer de bouwaanvraag ingediend werd. De meting kan helemaal terugverdiend worden door subsidies of zelfs meer opbrengen. Dit hangt natuurlijk ook af van het resultaat van de luchtdichtheidsmeting!
  Standaard wordt in de EPB studie een waarde van 12 m³/hm² verrekend voor elke woning, door de uitvoering van de meting (volgens STS-P 71-3) kan deze waarde aangepast worden naar het effectieve resultaat van de meting. Indien dit lager dan 12 m³/hm² ligt, zal dit een positieve invloed op het E-peil hebben. Gemiddeld worden er resultaten van 3 m³/hm² tot 6 m³/hm² behaald, wat resulteert in een gemiddelde daling van 8 à 10 E-peil punten.
 • Een goed resultaat tijdens de BlowerDoor meting levert ook een beter energieprestatiecertificaat op. Het certificaat van de blowerdoortest en het energieprestatiecertificaat zorgen voor een meerwaarde van de woning.
 • Een woning die voor 15% meer luchtdicht gebouwd wordt, zal 10% minder energie verbruiken! 

 

WAT HOUD DE BLOWERDOOR METING IN VOOR U?

De luchtdichtheidsmeting met het Blowerdoor meetsysteem houdt bij ons het volgende in:

 • Data en tijdstip afspreken voor uitvoering van de test;
 • Verplaatsingsonkosten;
 • Opstellen van het meetsysteem in een opening naar de buitenomgeving;
 • Nakijken van het gebouw of deze in de juiste staat is voor het uitvoeren van de meting, afhankelijk van het doel van de meting. Voor EPB: volgens STS-P 71-3, voor opsporing luchtlekken: volgens NBN EN 13829;
 • Indien aangevraagd, het opsporen van luchtlekken met de infraroodcamera en advies geven voor mogelijke oplossingen;
 • Uitvoeren van de Blowerdoortest volgens de vereiste norm
 • Opmaken van een meetverslag en indien nodig (EPB) de aanvraag van een conformiteitsattest. Dit attest is nodig om de meting te kunnen verrekenen in de EPB studie. Na de aanvraag van dit attest bestaat de kans dat het controle-organisme een controle ter plaatse komt uitvoeren.
 • De aanvraag van het attest doen wij in uw plaats, maar hiervoor rekent het controle-organisme een bedrag aan, afhankelijk van de grootte van het project.

U kan ons vrijblijvend contacteren voor een prijsaanvraag. 

De prijs van een BlowerDoor test is afhankelijk van verschillende gegevens.  
Contacteer ons vrijblijvend en wij maken voor u onze beste prijs op voor uw project!

KOSTPRIJS

Deze prijs is afhankelijk van verscheidene factoren, hierdoor kan je best een prijsofferte aanvragan aan de hand van je project, zo kunnen we u onze beste prijs geven afgestemd op uw project.

 

EXTRA INFO

Brochure luchtdicht bouwen (Studiebureau Greesa): Hier verkrijgbaar (.pdf)

Deze brochure geeft een omschrijving van de meest voorkomende luchtlekken en hoe deze te voorkomen en/of op te lossen.

 

REFERENTIES

Ontdek waar Studiebureel Greesa reeds luchtdichtheidsmetingen uitvoerde:

 

 

Back to Top