Erkend luchtdichtheidsmeter (STS-P 71-3)

Datum: 05/01/2015

U kan bij Studiebureel Greesa nog steeds terecht voor de uitvoering van luchtdichtheidsmetingen.

Vanaf 1 januari 2015 is het zelfs verplicht een meetrapport volgens de STS-P 71-3 af te leveren voor het EPB-verslag.
Studiebureau Greesa heeft hiervoor een erkend luchtdichtheidsmeter in dienst en kan de meetrapporten volgens deze
opgestelde norm bezorgen.

De STS-P 71-3 is een specificatie dat omschrijft hoe de metingen uitgevoerd moeten worden.
Hierrond is dan ook een kwaliteitskader (controle-organisme) opgesteld die de luchtdichtheidsmeters, de toestellen en de metingen
onderwerpt aan regelmatige strenge controles.

Voor vragen hierbij kan u ons steeds contacteren.

Back to Top