HAALBAARHEIDSSTUDIES

Haalbaarheid van alternatieve energiesystemen voor gebouwen > 1000 m²

De Europese richtlijn betreffende de energieprestaties van gebouwen, verplicht de lidstaten ertoe voor nieuwe gebouwen met een totale bruikbare vloeroppervlakte van meer dan 1000 m² de technische, milieutechnische en economische haalbaarheid van alternatieve energiesystemen te onderzoeken.

Die alternatieve systemen (bv.: warmtekrachtkoppeling, warmtepompen, stads- of blokverwarming) kunnen bijdragen tot belangrijke energiebesparingen.

Op 23 november 2007 keurde de Vlaamse Regering het ontwerpbesluit betreffende de haalbaarheidsstudie naar alternatieve energiesystemen bij grote gebouwen definitief goed.

Voor gebouwen > 1000 m² is het voor vergunningsaanvragen na 31 januari 2008 verplicht te onderzoeken of de toepassing van alternatieve energiesystemeen rendabel is. Binnen een maand na het aanvragen van de stedenbouwkundige vergunning dient een webformulier ingediend te worden. 

FLEXIBEL

STEEDS BEREIKBAAR
DANKZIJ ONZE FLEXIBILITEIT...

contacteer ons snel !

CONTACTEREN