PHPP

WAT IS EEN PASSIEFHUIS?

Een passiefhuis is een zeer energiezuinig gebouw met gegarandeerd winter- en zomercomfort. 

De warmteverliezen zijn minimaal door het plaatsen van goede en dikke isolatie en een goede luchtdichtheid van de gebouwschil. Via het ventilatiesysteem met warmterecuperatie is enkel een minimum aan verwarming nodig. Goed georiënteerde beglazing zorgt voor optimale warmtewinsten in de winter, zonwering voorkomt oververhitting in de zomer. Met het vermogen van een strijkijzer blijft een passiefhuis ‘s winters warm. Klassieke verwarmings - en koelsystemen zijn hier dus overbodig.

Studiebureel Greesa - PHPP Studiebureel Greesa - PHPP Studiebureel Greesa - PHPP

 

Het totale energieverbruik van een passiefhuis is gemiddeld 75 procent lager dan een traditionele nieuwbouwwoning. Ten opzichte van bestaande Vlaamse woningbestand ligt het energieverbruik (en bijbehorende energiefactuur) zelfs tot 85 procent lager.

Studiebureel Greesa - PHPP

BEREKENING

Met behulp van de PHPP-software die ontwikkeld werd door het Duitse Passivhaus Institut., worden de karakteristieke gebouweigenschappen berekend. Bij het aanvragen van een passiefhuis-certificaat dient men dan ook deze PHPP-berekening aan te leveren, alsook alle bewijsmaterialen om de gegevensinput in de software te kunnen verantwoorden. Dit aan de hand van een checklist van de minimaal noodzakelijk aanleverbare documenten bij elk certificatiedossier. Deze lijst is niet limitatief: PHP behoudt zich het recht om meer informatie op te vragen, indien zij dat nodig achten.

Naast de certificatiecriteria dient men bij de berekening een aantal randvoorwaarden in acht te nemen. De huidige certificatiecriteria en randvoorwaarden kunnen in de toekomst steeds bijgestuurd of verder verfijnd worden. Wijzigingen zullen steeds per e-mail gecommuniceerd worden aan alle officiële PHPP-gebruikers.  De laatste stand van zaken, evenals de beoordelingssets uit het verleden, zal u steeds op deze website kunnen terugvinden.

Het nakijken van de PHPP-berekening zal pas starten van zodra alle documenten in het bezit zijn van PHP. Graag leggen wij er nogmaals de nadruk op dat alle documenten ‘As built' aangeleverd dienen te worden. Plannen en details dienen steeds in tweevoud aangeleverd te worden: hetzij in 1 hard- en 1 softcopy, hetzij in 2 hardcopies. Bij certificatie ontvangt de bouwheer hier 1 afgestempeld exemplaar van terug.

CERTIFICAAT

Om te bewijzen dat uw huis een passiefhuis is, dient men te beschikken over een passiefhuiscertificaat. Dit wordt berekend met een software, speciaal voor passiefhuizen. (PHPP software) Aan de hand van dit document wordt er een aanvraag gedaan bij het PassiefHuisPlatform.

Studiebureel Greesa - PHPP

EISEN

Elk bouwproject dat aanspraak wil maken op het passiefhuis-certificaat wordt getoest bepaalde criteria:

  • Voor het verwarmen van het gebouw tot 20°C mag niet meer energie verbruikt worden dan 15 kWh/m²/j. Dit betekent dat een haardroger een passiefhuis van 100m² zou kunnen verwarmen.

  • Een maximaal primair energieverbruik van 120 kWh/m²/j. Het primair energieverbruik is de som van de energie die gebruikt wordt voor ruimteverwarming, koeling, warm tapwater, hulpenergie en elektrische apparatuur.

  • Een luchtdichtheid van maximaal n50 < 0.6 h-1. Dit betekent dat er maximaal 60% van de binnelucht in één uur via kieren naar buiten mag stromen bij een luchtdrukverschil van 50 Pa.

  • Het voorkomen van oververhitting in de zomer. Een passiefhuis zonder koelinginstallatie moet een oververhittingfrequentie van 10% of lager halen. De oververhittingfrequentie geeft het percentage van het jaar aan dat de binnentemperatuur boven de 25°C komt. Een passiefhuis met koelinginstallatie mag niet meer dan 15 kWh/m²/j verbruiken aan koeling.

KOSTPRIJS

Deze prijs is afhankelijk van verscheidene factoren, hierdoor kan je best een prijsofferte aanvragan aan de hand van je project, zo kunnen we u onze beste prijs geven afgestemd op uw project.
Back to Top