PLAATSBESCHRIJVING

AANVANG WERKEN

 

Een plaatsbeschrijving voor aanvang van werken wordt opgemaakt in opdracht van de architect, bouwheer of aannemer. Deze wordt opgemaakt om aan te kunnen tonen dat schade
aan het beschreven gebouw al dan niet ten gevolge is van de werken grenzend aan het betreffende gebouw. Indien een aannemer of bouwheer een ABR-polis (Alle BouwplaatsRisico's) afsluit voor het bouwen van een nieuwbouw, een verbouwing of voor de afbraak van een gebouw, wordt hij door de verzekeringsmaatschappij verplicht om de nodige plaatsbeschrijvingen op te maken.

Opmaak plaatsbeschrijving:

Het betreffende gebouw wordt gecontroleerd op aanwezigheid van bestaande schade voor de aanvang van de werken. Deze beschadigingen worden geraporteerd in de plaatsbeschrijving. De rapportering gebeurt aan de hand van een gedetailleerde omschrijving, indien nodig gestaafd door digitale foto's. Deze plaatsbeschrijving wordt achteraf voorgelegd aan zowel de opdrachtgever als de eigenaar. Na akkoord en ondertekening van beide partijen is deze plaatsbeschrijving geldig.

Bij eventuele latere geschillen zijn de digitale versies van de foto's in hogere resolutie beschikbaar.

PLAATSBESCHRIJVING VOOR VERHUUR

De plaatsbeschrijving is een verplichte schriftelijke vaststelling van de feitelijke situatie van de woning/appartement bij aanvang van de huur. De huurder en verhuurder zijn verplicht om in aanwezigheid van beide partijen en voor gezamenlijke rekening een gedetailleerde plaatsbeschrijving op te stellen. Dat gebeurt het best tijdens de periode dat de ruimtes onbewoond zijn, maar het kan ook nog tijdens de eerste maand van bewoning. De plaatsbeschrijving moet bij het huurcontract worden toegevoegd.

Indien de plaatsbeschrijving door een deskundige uitgevoerd wordt, betalen beide partijen (huurder en verhuurder) elks de helft van het ereloon van de deskundige. Het is ook mogelijk dat elk van de partijen zich op eigen kosten laat vergezellen door een deskundige naar keuze.

Een plaatsbeschrijving is geldig als ze:

  • in aanwezigheid van zowel de huurder als de verhuurder (of hun vertegenwoordigers) opgesteld is
  • door beide partijen persoonlijk gedateerd en ondertekend is
  • voldoende details vermeld (een clausule zoals 'het goed is in goede staat en goed onderhouden en beide partijen erkennen dit' kan dus niet

Als één van de partijen weigert een plaatsbeschrijving op te stellen, kan de tegenpartij eisen dat er een wordt opgesteld.

Als één van beide partijen weigert mee te werken aan een plaatsbeschrijving, kan de vragende partij zich tot de vrederechter richten. Die kan dan een deskundige aanstellen. De vragende partij kan zijn aanvraag indienen tot aan het einde van de eerste maand van bewoning.

Als er na de opmaak van de plaatsbeschrijving wijzigingen worden aangebracht aan de gehuurde woning, kunnen de huurder en verhuurder in onderling overleg een bijvoegsel opmaken. Komen zijn niet overeen, dan hakt een door de vrederechter aangestelde deskundige de knoop door.

De huurder moet de woning teruggeven in de staat waarin hij haar volgens de plaatsbeschrijving heeft ontvangen. Als de woning schade vertoont die niet in de beschrijving staat vermeld, dan moet de huurder die herstellen. Schade door ouderdom of overmacht of door het normale gebruik van de gehuurde woning moet de huurder niet vergoeden.

Als er geen gedetailleerde plaatsbeschrijving opgemaakt is, gaat men ervan uit dat de woning zich aan het einde van de overeenkomst nog in dezelfde staat bevindt als toen de huurder de woning betrok. De huurder is dan niet verantwoordelijk voor de mogelijke schade en de herstellingskosten. Hij is wél verantwoordelijk als de verhuurder kan bewijzen dat bepaalde beschadigingen er bij de intrek van de huurder nog niet waren.

KOSTPRIJS

Deze prijs is afhankelijk van verscheidene factoren, hierdoor kan je best een prijsofferte aanvragan aan de hand van je project, zo kunnen we u onze beste prijs geven afgestemd op uw project.
FLEXIBEL

STEEDS BEREIKBAAR
DANKZIJ ONZE FLEXIBILITEIT...

contacteer ons snel !

CONTACTEREN

Cookie-instellingen aanpassen

Beste gebruikers, deze site bewaart cookies op uw computer. Het doel is om uw ervaring op onze website te verbeteren en u tegelijkertijd meer gepersonaliseerde diensten aan te bieden.

Als u meer informatie wilt over de cookies die wij gebruiken, raadpleeg dan ons Privacybeleid. Door cookies te accepteren, stemt u in met het gebruik ervan. U kunt de instellingen van de cookies ook aanpassen.

Als u weigert, worden uw gegevens niet bijgehouden wanneer u deze site bezoekt. Er wordt slechts één cookie gebruikt in uw browser om uw voorkeur dat u niet gevolgd wilt worden te onthouden.

  • Instellingen aanpassen
  • Alle cookies accepteren en verdergaan naar de site