VENTILATIEVERSLAGGEVING

"Voor bouwaanvragen van residentiele gebouwen vanaf 1 januari 2016 is het verplicht om naast de EPB-verslaggever ook een ventilatieverslaggever aan te stellen.
Dit enkel voor nieuwbouw (of gelijkgesteld) en een grondige energetische renovatie."

Studiebureau Greesa beschikt over erkende ventilatieverslaggevers die de ventilatieverslaggeving voor uw project kunnen uitvoeren.

INLEIDING

De installatie van een ventilatiesysteem is sinds 1 januari 2006 o.a. verplicht bij woningen en appartementen in Vlaanderen. Deze wordt voorzien om een goede luchtkwaliteit te waarborgen en om vocht- en gezondheidsproblemen te vermijden. Tijdens het IWT onderzoeksproject Optivent kwam naar voor dat vele onderzochte ventilatie-installaties (zowel A, B, C & D) niet voldeden en waardoor zelfs de luchtkwaliteit in woningen in het gedrang kan komen. Er werd ook vastgesteld dat ventilatie-installaties door de bewoners vaak uitgeschakeld werden omdat ze te veel lawaai maken, tocht veroorzaken, teveel energie verbruiken, geurhinder gaven,... Ook bij nazicht van het VEA werd vastgesteld dat 90% van de EPB boetes gerelateerd zijn aan het niet voldoen van de ventilatie-installatie.
 
Het belang van een goede ventilatie wordt steeds groter omdat gebouwen luchtdichter worden met het doel om energieverliezen via ongecontroleerde luchtlekken te beperken.
 
Hiervoor werd een omvattend document opgemaakt dat alle prestatiecriteria voor een goede residentiële ventilatie & EPB vastgelegd. Na grondig overleg met alle betrokken bouwactoren werd in juli 2015 de Technische Specificaties STS-P 71-3 Systemen voor basisventilatie in residentiële toepassingen (zie bijlage) gepubliceerd door FOD-economie met een overzicht van alle prestatie-eisen die aan een ventilatie-installatie kunnen gesteld worden.
 
Vanaf heden kan elke opdrachtgever/voorschrijver een duidelijke set  van prestatie-eisen vastleggen waaraan de ventilatie installatie die door de installateur geplaatst wordt moet voldoen. Teneinde de opdrachtgever/voorschrijver te ondersteunen werd er een kwaliteitskader uitgewerkt voor het opstellen van een betrouwbaar ventilatie-prestatieverslag zodat kan gecontroleerd worden of de geïnstalleerde ventilatie-installatie voldoet aan de gestelde prestatie eisen.
 

WAT HOUDT DIT EXACT IN?

 1. VENTILATIEVOORONTWERP
     Bij de EPB startverklaring dient een ventilatievoorontwerp gevoegd te worden. Het ventilatievoorontwerp is een plan met aanduiding van alle 
     ventilatiecomponenten van de ventilatie-installatie. Het geeft de bouwheer/installateur een overzicht van de ventilatie-installatie die voorzien wordt
     in de woning. Dit verslag is niet bindend, wijzigingen zijn nog steeds mogelijk, maar moeten uitgevoerd worden binnen de norm NBN D50-001 en STS-P 73-1.
     Het voorontwerp wordt door een erkend ventilatieverslaggever voorontwerp opgemaakt en opgeladen naar een databank van het BCCA vzw.
     Hierbij wordt er een uniek dossier aangemaakt met een code, welke op de startverklaring vermeld moet staan.
     Het voorontwerp dient enkel 1-malig opgemaakt te worden, bij wijzigingen dient dit niet aangepast te worden.
 
 2. VENTILATIE ONTWERP SPECIFICATIES
     In de ventilatie ontwerp specificaties worden alle prestatie-eisen waaraan uw ventilatie-installatie dient te voldoen vastgelegd volgens de
     STS-P 73-1. Dit document wordt aan de ventilatie-installateur bezorgd voor de opmaak van zijn offerte.
 
 3. VENTILATIEPRESTATIEVERSLAG
     Bij de oplevering van de ventilatie-installatie dient u een ventilatieprestatieverslag, opgesteld door een erkend ventilatieverslaggever, te ontvangen.
     Deze controleert al de nodige zaken van de ventilatie-installatie en geeft dit door aan het de organisator van het kwaliteitskader (BCCA vzw) met
     mogelijke controles van de organisator van het kwaliteitskader op het juist rapporteren hiervan.
     Hoe gaat dit praktisch in z'n werk:
     - Uit de EPB software wordt een bestand gegenereerd dat door de ventilatieverslaggever in de databank kan worden opgeladen,
       bij wijzigingen tijdens de bouwfase dienen deze dus ook door de EPB verslaggever aangepast te worden en dus ook door de ventilatieverslaggever.
     - De ventilatieverslaggever controleert voor de EPB aangifte ingediend moet worden de ventilatie-installatie en rapporteert deze in de databank.
       Tijdens de controles ter plaatse kan de ventilatieverslaggever gecontroleerd worden door het BCCA.
     - Uit de databank van de ventilatieverslaggever kan terug een bestand gehaald worden dat de EPB verslaggever kan inlezen in de EPB berekening.
        De ventilatiegegevens uit EPB worden dus automatisch overgenomen door de rapportering van de ventilatieverslaggever.
       Indien de ventilatie niet voldoet, zullen uit de EPB berkening de boetes toegekend worden.
 

KOSTPRIJS

De kostprijs hiervan is de bijdrage aan de erkende ventilatieverslaggever.
Deze prijs is afhankelijk van verscheidene factoren, hierdoor kan je best een prijsofferte aanvragan aan de hand van je project, zo kunnen we u onze beste prijs geven afgestemd op uw project.
 
 
 

EISEN VENTILATIE-INSTALLATIE

Voorlopig enkel van toepassing bij nieuwbouwwooneenheden of bij grondige energetische renovaties. Momenteel zijn er enkel ventilatie-eisen naar de vereisten van toevoerroosters, afvoerroosters, debieten, doorstroomopeningen, mechanische ventilatie,...
Vanaf 1 januari 2017 zullen er echter ook bijkomende eisen zijn voor de isolatie van aan- en afvoerkanalen, akoestische eisen, kwaliteit luchttoevoer, 
luchtdichtheid van de ventilatiekanalen, onderhoudbaarheid van de installatie,...
 

VENTILATIEVERSLAGGEVER

Deze bestaan uit volgende verslaggevers:
 - Verslaggever voorontwerp & ontwerpspecificaties (opmaken van het voorontwerp voor EPB startverklaring)
 - Ventilatiecoördinator (treed op indien er meerdere ventilatieverslaggevers toegekend worden)
 - Verslaggever regelbare toevoeropeningen (voert controle uit op de regelbare toevoeropeningen en rapporteert deze indien aanwezig)
 - Verslaggever regelbare afvoeropeningen (voert controle uit op de regelbare afvoeropeningen en rapporteert deze indien aanwezig)
 - Verslaggever doorstroomopeningen (voert controle uit op de doorstroomopeningen en rapporteert deze)
 - Verslaggever mechanische ventilatie (voert controle uit op de mechanische ventilatie en rapporteert deze)
 
Wij zijn voor al deze onderdelen erkend als ventilatieverslaggever.
 

BELANGRIJK!

Mechanische ventilatiedebieten zullen nagemeten worden ter controle, dus zorg ervoor dat de ventilatie correct is ingeregeld! Houd er rekening mee dat alle ventielen/roosters voor mechanische ventilatie nagemeten moeten kunnen worden. Deze mogen dus zeker niet weggewerkt worden achter kasten of andere. Het toestel om de debieten na te
meten moet ook gemakkelijk over de ventielen geplaatst kunnen worden. 
Indien het ventiel niet gemeten kan worden door slechte toegankelijkheid of andere, dan moet hiervoor een debiet van 0 m³/h gerapporteerd worden, met eventuele boetes naar EPB toe als gevolg voor het niet voldoen aan de opgelegde ventilatie-eisen.

 

FLEXIBEL

STEEDS BEREIKBAAR
DANKZIJ ONZE FLEXIBILITEIT...

contacteer ons snel !

CONTACTEREN

Cookie-instellingen aanpassen

Beste gebruikers, deze site bewaart cookies op uw computer. Het doel is om uw ervaring op onze website te verbeteren en u tegelijkertijd meer gepersonaliseerde diensten aan te bieden.

Als u meer informatie wilt over de cookies die wij gebruiken, raadpleeg dan ons Privacybeleid. Door cookies te accepteren, stemt u in met het gebruik ervan. U kunt de instellingen van de cookies ook aanpassen.

Als u weigert, worden uw gegevens niet bijgehouden wanneer u deze site bezoekt. Er wordt slechts één cookie gebruikt in uw browser om uw voorkeur dat u niet gevolgd wilt worden te onthouden.

  • Instellingen aanpassen
  • Alle cookies accepteren en verdergaan naar de site