WARMTEVERLIESBEREKENING

WAAROM?

Een warmteverliesberekening van een gebouw bepaald welke hoeveelheid energie er nodig is om het gebouw (en iedere kamer) voldoende te verwarmen. Aan de hand van deze warmteverliesberekening kan de juiste installatie gekozen worden.
Als de installatie ondergedimensioneerd is (te laag vermogen), krijgt men het gebouw niet warm met alle comfortproblemen die ermee gepaard gaan.
Wanneer deze overgedimensioneerd is, kost deze meer om te gebruiken omdat deze niet efficiënt kan werken (moduleren), het toestel zal vaker aan en uitspringen wat dan weer nadeliger is naar de levensduur van het toestel alsook naar verbruik toe. Daarbij komt dan ook nog dat het teveel aan geld dat betaald werd voor een zwaardere installatie dan nodig.

Een degelijke warmteverliesberekening bestaat uit volgende delen (zo worden deze ook bij ons uitgevoerd):

  • De transmissieverliezen
  • De ventilatieverliezen (gecontroleerde ventilatie via het ventilatiesysteem)
  • De in/exfiltratieverliezen (ongecontroleerde ventilatie, ook gekend onder de luchtdichtheid van het gebouw)
  • De opwarmverliezen (indien van toepassing)

De luchtdichtheid is echter een factor waarvan we een inschatting moeten uitvoeren, omdat deze pas gekend is na afwerking van het gebouw.
Interne warmtewinsten en zonnewinsten worden niet mee verrekend.
Belangrijk is ook dat de energie die nodig is voor de opwekking van het sanitair warm water hier niet in opgenomen wordt.

FLEXIBEL

STEEDS BEREIKBAAR
DANKZIJ ONZE FLEXIBILITEIT...

contacteer ons snel !

CONTACTEREN