Energieprestatiecertificaat (EPC)

“Wenst u een EPC te laten opmaken om uw woning/appartement/studie te verkopen of te verhuren? Of wenst u een EPC in functie van renovatie en eventuele premies? Ook voor gemeenschappelijke delen en kleine niet-residentiële gebouwen is dit geen probleem!”

Waarom een EPC?

Het EPC informeert mogelijke kopers of huurders vooraf over de energiezuinigheid van de woning.

De verkoper/verhuurder is verplicht om in advertenties (online, op affiche, in krant of zoekertjes, via een makelaar,…) de energieprestatie van de wooneenheid te vermelden met de energiescore of het EPC label (van A+ tot F).

Welk EPC gebruiken?

Is uw woning maximaal 10 jaar oud en hebt u een ‘EPC Bouw’ dat nog geldig is, dan moet dat EPC Bouw gebruikt worden bij verkoop of verhuur.

Hebt u geen geldig ‘EPC Bouw’? Dan moet u een ‘EPC voor een bestaande woning‘ laten maken.
Na een verbouwing waarbij ook aan EPB-eisen voldaan moest worden, moet bij verkoop of verhuur ook een ‘EPC voor een bestaande woning’ opgemaakt worden.

EPC voor een bestaande woning is opgemaakt door een energiedeskundige type A en is 10 jaar geldig (tenzij bij verkoop vanaf 2022).

EPC Bouw is een onderdeel van de EPB aangifte en is ook 10 jaar geldig.

Procedure?

Hebt u al een EPC?

 • Het EPC moet geldig zijn van het moment van te koop of te huur stellen tot en met de datum van het verlijden van de notariële akte of de ondertekening van de huurovereenkomst. Ga na of de geldigheidsdatum op uw ‘EPC voor een bestaande woning’ of ‘EPC Bouw’ nog niet verstreken is. Vanaf 2022 moet bij verkoop het EPC voor een bestaande woning zijn opgemaakt in 2019 of later. Zie ook Veelgestelde vraag hieronder.
  • Vermeld de verplichte EPC-informatie in de advertenties.
  • Toon het EPC of EPC Bouw aan geïnteresseerde kopers of huurders.
  • Woning verkocht? Bezorg het originele EPC of EPC Bouw aan de koper.
  • Woning verhuurd? Een kopie van het EPC of het EPC Bouw moet aan de huurovereenkomst toegevoegd worden. De huurder krijgt dus een kopie. De verhuurder houdt het originele EPC zelf bij.
 • Hebt u sinds de opmaak van uw EPC uw woning energiezuiniger gemaakt? Dan mag u een nieuw EPC voor een bestaande woning laten opmaken, ook al is het EPC nog geldig.
 • Hebt u sinds de opmaak van uw EPC uw woning uitgebreid? Dan is het mogelijk dat uw EPC of EPC Bouw niet langer geldig is. Neem contact met uw energiedeskundige of het Vlaams Energie- en Klimaatagentschap via het contactformulier((opent in nieuw venster)).

Hebt u geen (geldig) EPC?

Duplicaat

 • Bent u het EPC kwijt? Vraag een duplicaat aan de energiedeskundige die het EPC heeft opgemaakt.
 • Weet u niet of er van uw woning wel of geen EPC opgemaakt is?
  Weet u niet welke energiedeskundige het EPC heeft opgemaakt?

  • Neem contact met het Vlaams Energie- en Klimaatagentschap via het contactformulier((opent in nieuw venster)).
  • Voeg als bijlage een schriftelijk bewijs toe dat u de eigenaar bent van de woning, bijv. een kopie van de akte of de onroerende voorheffing.
  • Het Vlaams Energie- en Klimaatagentschap zal u een kopie van het EPC bezorgen (zonder handtekening van de energiedeskundige).
  • Vraag bij de energiedeskundige die het EPC heeft opgemaakt een ondertekend duplicaat.

Controle en boetes

Het Vlaams Energie- en Klimaatagentschap (VEKA) controleert via steekproeven
 • of er een geldig energieprestatiecertificaat (EPC) aanwezig is
 • en of het EPC correct is opgemaakt.

Als er geen EPC aanwezig is, krijgt de eigenaar een brief. De eigenaar kan dan schriftelijke argumenten indienen. Na de evaluatie van de argumenten kan er een boete tussen 500 en 5.000 euro opgelegd worden.

Het betalen van de boete is geen kwijtschelding of opschortende voorwaarde voor de opmaak van het EPC. Ook als u een boete krijgt, moet u dus nog een EPC laten opmaken. Als de woning nog steeds te koop of te huur wordt aangeboden, kan de eigenaar zelfs een tweede boete krijgen bij een volgende controle.

Wanneer is EPC niet verplicht bij verkoop of verhuur?

Een EPC is niet nodig in de volgende gevallen.

 • Voor verhuur van een assistentiewoning (serviceflat) met een dagprijs en zonder huurovereenkomst of verhuur van een noodwoning met een dagprijs en zonder huurovereenkomst.
 • Bij verkoop van een onbewoonbaar verklaarde wooneenheid.
 • Bij verkoop of verhuur van woonboten.
 • Bij verkoop van een deel van de eigendom (bijv. door één van de partners bij een echtscheiding).
 • Bij verhuur van een vakantiewoning met een huurovereenkomst voor minder dan 2 maanden.
  Een EPC is wél nodig bij een huurovereenkomst vanaf 2 maanden of als de vakantiewoning hoofdverblijfplaats is van de huurder.
 • Op energiesparen.be zijn alle uitzonderingen terug te vinden((opent in nieuw venster)).

Goed om weten: ook bij verkoop zonder enige vorm van publiciteit, moet vanaf 1 april 2022 een EPC aanwezig zijn.

Heb je een EPC nodig?

 • Een EPC is nodig per wooneenheid, per klein niet-residentieel gebouw (<500m²) en per gemeenschappelijk gebouwdeel.
 • Vanaf 2022 moet bij verkoop het EPC voor een bestaande woning zijn opgemaakt in 2019 of later.
 • Vanaf 1 april 2022 moet er ook een EPC zijn bij erfpacht en opstalrecht.
 • De opmaak van een geschikt EPC heeft verschillende voorwaarden. Gebruik hieronder de online EPC-wegwijzer om te weten of u een EPC nodig heeft, wat voor EPC u nodig heeft, hoeveel EPC’s per gebouw nodig zijn,…

EPC KNR