Energieprestatiecertificaat (EPC) Gemeenschappelijke delen

“Wenst u een EPC te laten opmaken om uw woning/appartement/studie te verkopen of te verhuren? Of wenst u een EPC in functie van renovatie en eventuele premies? Ook voor gemeenschappelijke delen, kleine & grote niet-residentiële gebouwen is dit geen probleem!”

Kwaliteitsacties EPC

Om de kwaliteit van de EPC’s te verbeteren, kondigde de Vlaamse Regering in september 2023 enkele actiepunten aan die invloed hebben op de uitoefening van het beroep van energiedeskundige. Na overleg tussen de beroepsfederaties en het VEKA werden de nieuwe regels voor energiedeskundigen eind december definitief goedgekeurd door de Vlaamse Regering.

Enkel erkende energiedeskundigen op plaatsbezoek

Voor de opmaak van het EPC is het uitvoeren van een plaatsbezoek verplicht. Enkel erkende energiedeskundigen type A of type D mogen deze inspectie en opmetingen ter plaatse uitvoeren. Personen die niet erkend zijn als energiedeskundige, bijv. een administratieve medewerker, mogen het plaatsbezoek en de opmeting niet uitvoeren.

Deze voorwaarde gaat in op 1 januari 2025.

Onafhankelijke, objectieve en neutrale energiedeskundigen

Energiedeskundigen type A of D vervullen hun opdracht onafhankelijk, objectief en neutraal ten aanzien van de opdrachtgever.

  • Tijdens het contact met de opdrachtgever doen ze geen commerciële voorstellen over energieleveringen aan de gebouweenheid, of over de energiebesparingen die in het energieprestatiecertificaat worden aanbevolen.
  • Het onafhankelijk, objectief en neutraal vervullen van de opdracht als energiedeskundige is onverenigbaar met het beroep van aannemer voor het gebouw of de gebouweenheid waarvoor hij werken uitvoert. Ieder mandaat, iedere functie of activiteit, al dan niet bezoldigd, in dienst van een aannemingsbedrijf dat werken uitvoert aan hetzelfde gebouw of dezelfde gebouweenheid als waarvoor het energieprestatiecertificaat wordt opgemaakt, is verboden voor energiedeskundigen.
  • Het onafhankelijk, objectief en neutraal vervullen van de opdracht als energiedeskundige is onverenigbaar met het opmaken van een energieprestatiecertificaat voor een gebouw of gebouweenheid waarvoor hij of zij een overeenkomst tot verkoop-, aankoop-, verhuur- en huurbemiddeling sluit of reeds gesloten heeft, alsook onverenigbaar met het opmaken van een energieprestatiecertificaat voor een gebouw of gebouweenheid waarvoor hij of zij een syndicusovereenkomst zoals vermeld in art. 3.89, §1, 2de lid van het Burgerlijk Wetboek sluit of reeds gesloten heeft.
    Ieder mandaat, iedere functie of activiteit, al dan niet bezoldigd, in dienst van een vastgoedbemiddelaar die de verkoop-, aankoop-, verhuur- en huurbemiddeling op zich neemt of die de taak van syndicus opneemt voor hetzelfde gebouw of dezelfde gebouweenheid als waarvoor het energieprestatiecertificaat wordt opgemaakt, is verboden voor energiedeskundigen.

Energiedeskundigen kunnen de onverenigbare handelingen niet rechtstreeks en evenmin onrechtstreeks of met een tussenpersoon verrichten.

Deze voorwaarde gaat ten vroegste in op 1 juli 2026. De datum zal worden vastgelegd door de minister.

Heb je een EPC nodig?

  • Een EPC is nodig per wooneenheid, per klein niet-residentieel gebouw (<500m²) en per gemeenschappelijk gebouwdeel.
  • Vanaf 2022 moet bij verkoop het EPC voor een bestaande woning zijn opgemaakt in 2019 of later.
  • Vanaf 1 april 2022 moet er ook een EPC zijn bij erfpacht en opstalrecht.
  • De opmaak van een geschikt EPC heeft verschillende voorwaarden. Gebruik hieronder de online EPC-wegwijzer om te weten of u een EPC nodig heeft, wat voor EPC u nodig heeft, hoeveel EPC’s per gebouw nodig zijn,…

EPC KNR