Rioolkeuring

Sinds midden 2011 is de keuring van een private riolering bij nieuwbouw en grote verbouwingen verplicht. Bij een rioolkeuring wordt de uitvoering van de riolering van een gebouw gecontroleerd. Hierbij is het van belang dat het huishoudelijk afvalwater en het regenwater volledig van elkaar zijn losgekoppeld en gescheiden worden afgevoerd.

Met een rooktoestel wordt via de riolering gecontroleerd of de regenwaterafvoer niet op het afvalwater is aangesloten. Daarnaast worden alle lozingspunten van het afvalwater gecontroleerd op een correcte afvoer.