Ventilatie

Door het voorzien van een ventilatiesysteem in het gebouw wordt de luchtkwaliteit binnen gegarandeerd en worden warmteverliezen tot een minimum beperkt. Hierbij worden spleten en kieren aanzien als overbodige, ongecontroleerde ventilatie en zouden deze tot een minimum beperkt moeten worden om de warmteverliezen zo laag mogelijk te houden (luchtdichtheid). Ook intensieve ventilatie (zoals openen van de ramen) kan best zoveel mogelijk beperkt worden.

Om een goede kwaliteit van het ventilatiesysteem te garanderen is sinds 1 januari 2016 de ventilatieverslaggeving verplicht bij zowel residentiële nieuwbouw als ingrijpend energetische renovaties. Hierbij wordt voor de start der werken een ventilatievoorontwerp opgemaakt zodat zowel de aannemer(s) als de bouwheer zicht hebben op de vereisten en omvang van het ventilatiesysteem. Bij het einde van de werken worden alle toevoer-, doorstroom-, & afvoervoorzieningen gecontroleerd. 

GREESA is erkend voor alle onderdelen van de ventilatieverslaggeving en kan zo een totaalpakket aanbieden omtrent de ventilatieverslaggeving. Ook de inregeling van een residentieel ventilatiesysteem kan door ons uitgevoerd worden.