Veiligheidscoördinatie

Om het risico op arbeidsongevallen in de bouwsector te verminderen is het verplicht een veiligheidscoördinator aan te stellen, dit wanneer ten minste 2 aannemers werken uitvoeren op een zelfde werf, zelfs al komen deze aannemers nooit gelijktijdig op de bouwplaats.

Zelfs als je als zelfbouwer werkt is het verplicht een veiligheidscoördinator aan te stellen, de leverancier van bouwmaterialen, de keurder van elektriciteit/water/gas/riolering, aansluiters van elektriciteit/water/gas, worden ook aanzien als aannemer.

Dit geldt zowel tijdens de ontwerpfase als tijdens de verwezenlijkingsfase van de werken.
Bij werven vanaf 500m² stelt de opdrachtgever de veiligheidscoördinator aan. Deze veiligheidscoördinator moet gecertificeerd zijn. (Wij beschikken bij Studiebureau Greesa over gecertificeerde veiligheidscoördinatoren)

Voor werven kleinder dan 500m² is een soepeler regime voorzien dat toelaat dat aannemers zelf de functie van coördinator tijdens de verwezenlijkinsfase kunnen uitoefenen. Deze dient wel veiligheidscoördinator TYPE A te zijn.