Energetische renovatiebegeleiding

“Met de huidige hoge energieprijzen wordt investeren in de energiezuinigheid van je woning meer en meer interessant naar de toekomst toe. Maar waar moet je beginnen en welke investeringen zullen effectief een verschil maken? Wij kunnen je hierbij helpen!”

STAP 1: EPC van de bestaande toestand van het gebouw

Het EPC informeert een eigenaar/koper/huurder over de energiezuinigheid van het gebouw. In het EPC worden ook adviezen gegeven hoe de woning energiezuiniger gemaakt kan worden. Dit zijn standaard adviezen die door de software gegenereerd worden. Met de renovatiebegeleiding wordt dit door ons apart bekeken om hier een meer realistisch beeld op te verkrijgen. Er kan advies gegeven worden om richting de energiedoelstellingen van 2050 te werken of er kan een stappenplan opgesteld worden. Onze adviezen zijn vooral gericht op isolatie, verwarmingstechnieken (haalbaarheid), ventilatie en eventueel luchtdichtheid.

Het EPC van de bestaande toestand kan ook dienst doen als begin EPC bij eventuele aanvragen van de EPC labelpremie.
Let wel op! Hier zijn verschillende voorwaarden van toepassing, deze kan je nakijken op de website van Fluvius.

STAP 2: Warmteverliesberekening

Warmtepompen maken de dag van vandaag een enorme opmars in zowel nieuwbouw als renovatie projecten. Maar welke warmtepomp moet ik kiezen?

Een belangrijke factor, ook in het rendement en verbruik, is de afgiftetemperatuur hiervan.
Hoe lager de temperatuur waarop de warmtepomp kan werken, hoe lager het verbruik ook zal liggen.
Belangrijk hierbij is om te controleren of de huidige verwarmingsinstallatie (vaak radiatoren) bij koude buitentemperaturen nog de gewenste binnentemperatuur kan leveren. Met een warmteverliesberekening kan dit gecontroleerd worden en kan het afgiftesysteem (radiatoren/vloerverwarming/…) juist gedimensioneerd worden. Een juiste dimensionering van het afgiftesysteem zal uiteindelijk ook een besparing opleveren in het verbruik.

STAP 3: Bespreking van de adviezen omtrent isolatie, technieken,… en verduidelijking bij eventuele premies

Omdat enkele verslagen vaak niet alle duidelijkheid geven, zitten we na de opmaak van de nodige documenten steeds even samen om al deze gegevens te overlopen en te verduidelijken. Hierbij kunnen we door onze ervaringen nog praktische tips meegeven en eventueel helpen om de knoop door te hakken bij bepaalde twijfelgevallen. Bij beperkingen in de budgetten kan er gestuurd worden in bepaalde richtingen die de investeringskosten wat kunnen drukken.
Als bouwheer bepaal je natuurlijk nog altijd zelf welke stappen je wil ondernemen in dit traject!

Indien in stappen/over een langere periode gewerkt zal worden, kan er bekeken worden hoe het gewenste eindresultaat het best behaald kan worden en welke stappen er eventueel een grotere invloed hebben op besparingen in de energiefactuur.

Ook wordt er bekeken welke premies er mogelijk zijn binnen het project.

STAP 4: EPC na de werken

Na de renovatiewerken wordt er een nieuw EPC opgemaakt aan de hand van de nieuwe toestand.

Deze kan van toepassing zijn voor de aanvraag van een eventuele energielabelpremie. Ook zal men kunnen zien of de woning voldoet aan de energiedoelstellingen van 2050 en welke stappen er eventueel nog ondernomen moeten worden in de toekomst om hieraan te voldoen.